knop bellen knop email

knop bellenknop whatsappknop emailknop route

Digitaal stansen, rillen & slitten van uitnodigingen, verpakkingen en stickers

Digitaal drukken van uitnodigingen, verpakkingen en etiketten wordt nog interessanter als je ook digitaal kunt stansen. Met onze iEcho digitale stansmachine zijn wij in staat om, vooral in kleine oplage, drukwerk nog meer uitstraling te geven met unieke stansvormen.Waar met traditionele stanstechnieken de levertijd en vaste kosten een belemmering kunnen zijn, is dat met digitaal stansen opgelost. Geen dure stansvormkosten meer bij een eenmalige opdracht en geen productietijd voor de stansvorm. Digitaal stansen heeft dezelfde voorbereiding als traditioneel stansen op een degel of cilinderpers, ook nu wordt in het ontwerp de stansvorm getekend. Alleen is nu, na het tekenen van de stansvorm, direct de mogelijkheid om de productie te starten of om een stansproef te maken.

Aan de vorm en complexiteit van het ontwerp zitten weinig beperkingen en zeker minder dan bij traditioneel stansen.

Tijdens de productie wordt ieder drukvel afzonderlijk ingevoerd en door een CCD camera gescand. Op basis van eventuele geconstateerde (maat)afwijkingen wordt de digitale vorm aangepast en het vel gestanst, gerild en geslit. Zeker bij digital print, maar vaak ook bij kritisch digitaal- en offset-drukwerk kunnen kleine (maat)afwijkingen voorkomen per drukvel. Doordat ieder vel afzonderlijk wordt gemeten sluit het stanswerk altijd ten opzicht van het drukwerk en krijg je een perfect sluitend resultaat.

Ook voor collega printmedia bedrijven bieden wij deze mogelijkheden.

Voorbeelden digitaal stansen

Folder De Bandenbunker

Promotie display nieuw logo Oosterwolde